Přehled našich hlavních aktivit

Nedělní dopolední program v 10 h.

Program pro malé (3-5) i velké děti (6-12) plný zpívání, povídání, hraní, čtení.

Dětské konference

Silné poselství a čas být jednou středem pozornosti světa dospělých.

Víkendové přespávání

Na podzim a na jaře podnikáme společný víkend s nabitým programem pro děti.

Letní C3 CAMP

V průběhu hlavních prázdnin organizujeme tématický týdenní letní tábor - letos "Král David".

Dramatické a tvořivé dílničky

Pravidelně tvoříme a nacvičujeme písně nebo divadlo pro své blízké.

Jednorázové aktivity během roku

Pořádáme pro děti různé akce v průběhu roku - o vánocích, velikonocích, ...